Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
주일 강론  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
작성자 오경택.요셉
작성일 2016-10-07 (금) 15:39
분 류 주일 강론
ㆍ조회: 180      
http://hi.djcatholic.or.kr/cafe/?hawaii.11457.38
“ 성서 강의 2016.09.22 Part 2 ”
이름아이콘 *뤼*
2017-10-09 12:37
3.메시아 시대의 서막
1.세례자 요한의 설교
   2)모든 경건한 자기 독선에 대항하여
     •베네딕토 16세 교황의 예수님 세례해석
     •공현
     •세례를 받은 전후의 변화 필요성,세례서약갱신식, 성수로 성호경 (베드로대성당 광장모양)
   
 
  0
3500
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회
  116     미사 강론 2016.10.23 오경택.요셉 2016-10-24 189
  115     미사 강론 2016.10.16 오경택.요셉 2016-10-18 169
  114     성서 강의 2016.10.07 Part 2 오경택.요셉 2016-10-14 189
  113     성서 강의 2016.10.07 Part 1 오경택.요셉 2016-10-14 166
  112     성서 강의 2016.10.06 Part 3 오경택.요셉 2016-10-12 179
  111     성서 강의 2016.10.06 Part 2 1 오경택.요셉 2016-10-12 212
  110     성서 강의 2016.10.06 Part 1 1 오경택.요셉 2016-10-12 212
  109     미사 강론 2016.10.09 오경택.요셉 2016-10-11 176
  108     미사 강론 2016.10.02 오경택.요셉 2016-10-11 175
  107     미사 강론 2016.09.25 오경택.요셉 2016-10-11 174
  106     성서 강의 2016.09.23 Part 3 오경택.요셉 2016-10-10 186
  105     성서 강의 2016.09.23 Part 2 오경택.요셉 2016-10-10 157
  104     성서 강의 2016.09.23 Part 1 1 오경택.요셉 2016-10-10 204
  103     성서 강의 2016.09.22 Part 2 1 오경택.요셉 2016-10-07 180
  102     성서 강의 2016.09.22 Part 1 1 오경택.요셉 2016-10-07 182
  101     성서 강의 2016.09.09 Part 2 1 오경택.요셉 2016-09-29 192
12345678910,,,15
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.