Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
주일 강론  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
작성자 오경택.요셉
작성일 2016-09-29 (목) 12:57
분 류 주일 강론
ㆍ조회: 133      
http://hi.djcatholic.or.kr/cafe/?hawaii.11451.38
“ 성서 강의 2016.09.09 Part 2 ”
이름아이콘 *뤼*
2017-10-07 18:53
3,메시아 시대의 서막
1.세례자 요한의 설교
 1)세례자 요한
   •회개 (베드로와 유다의 차이, 후회에서만 머물러선 안된다)
   
 
  0
3500
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회
  116     미사 강론 2016.10.23 오경택.요셉 2016-10-24 131
  115     미사 강론 2016.10.16 오경택.요셉 2016-10-18 120
  114     성서 강의 2016.10.07 Part 2 오경택.요셉 2016-10-14 130
  113     성서 강의 2016.10.07 Part 1 오경택.요셉 2016-10-14 123
  112     성서 강의 2016.10.06 Part 3 오경택.요셉 2016-10-12 117
  111     성서 강의 2016.10.06 Part 2 1 오경택.요셉 2016-10-12 147
  110     성서 강의 2016.10.06 Part 1 1 오경택.요셉 2016-10-12 149
  109     미사 강론 2016.10.09 오경택.요셉 2016-10-11 116
  108     미사 강론 2016.10.02 오경택.요셉 2016-10-11 114
  107     미사 강론 2016.09.25 오경택.요셉 2016-10-11 112
  106     성서 강의 2016.09.23 Part 3 오경택.요셉 2016-10-10 120
  105     성서 강의 2016.09.23 Part 2 오경택.요셉 2016-10-10 105
  104     성서 강의 2016.09.23 Part 1 1 오경택.요셉 2016-10-10 141
  103     성서 강의 2016.09.22 Part 2 1 오경택.요셉 2016-10-07 131
  102     성서 강의 2016.09.22 Part 1 1 오경택.요셉 2016-10-07 127
  101     성서 강의 2016.09.09 Part 2 1 오경택.요셉 2016-09-29 133
12345678910,,,15
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.