Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
주일 강론  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회
  4     1월 3일 주님 공현 대축일 강론입니다. 1 푸른산 2010-01-04 128
  3     부활제5주일 강론 1 넝쿨 2010-05-02 127
  2     연중 제18주일 1 넝쿨 2010-08-03 123
  1     래리실바 주교님 견진성사 미사 강론 -한글- 2 넝쿨 2010-05-12 116
1,,,1112131415
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.