Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
주일 강론  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
작성자 오경택.요셉
작성일 2017-05-30 (화) 16:15
분 류 주일 강론
ㆍ조회: 183      
http://hi.djcatholic.or.kr/cafe/?hawaii.11632.38
“ 미사 강론 2017.05.14 ”
  0
3500
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회
  132     11월29일 대림 제1주일 강론입니다 1 푸른산 2009-11-30 194
  131     사순 제2주일(나해) 사무실 2018-03-14 193
  130     성서 강의 2016.09.23 Part 1 1 오경택.요셉 2016-10-10 192
  129     연중 제31주일 -2010년 10월31일- 1 넝쿨 2010-11-01 192
  128     성서 강의 2017.01.12 Part 1 1 오경택.요셉 2017-01-23 191
  127     미사 강론 6월 4일 성령 강림 대축일 하얀사과 2017-06-22 189
  126     성경공부 제1강의 part 1 1 성요셉 2016-08-10 189
  125     미사강론 2017. 6. 17 하얀사과 2017-06-27 188
  124     미사 강론 2017.05.21 오경택.요셉 2017-05-30 188
  123     주님 세례 축일-2011년 1월9일- 넝쿨 2011-01-09 188
  122     연중 제30주일 -2010년 10월24일- 넝쿨 2010-10-25 188
  121     성경공부 제2강의 1 성요셉 2016-08-19 187
  120     성서 강의 2016.09.08 Part 1 1 오경택.요셉 2016-09-27 186
  119     연중 제5주일 -2011년 2월6일- 넝쿨 2011-02-07 185
  118     예수 마리아 요셉의 성가정 축일-2010년 12월26일- 1 넝쿨 2010-12-26 185
  117     미사 강론 2017.05.14 오경택.요셉 2017-05-30 183
12345678910,,,15
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.