Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
주일 강론  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
작성자 하얀사과
작성일 2017-07-11 (화) 17:18
분 류 주일 강론
ㆍ조회: 151      
http://hi.djcatholic.or.kr/cafe/?hawaii.11656.38
“ 미사 강론 2017. 7. 9 연중 제 14주일 ”

미사강론 2017. 7.9

  0
3500
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회
  180     2017.7.22 연중 제16주일(가해) 교중미사 강론 판크라시오 2017-07-23 182
  179     2017.7.15 연중 제15주일(가해) 교중미사 강론 판크라시오 2017-07-17 215
  178     미사 강론 2017. 7. 9 연중 제 14주일 하얀사과 2017-07-11 151
  177     미사 강론 2017. 7. 2 연중 제 13주일 가 하얀사과 2017-07-02 152
  176     미사 강론 2017. 6. 24 하얀사과 2017-07-01 145
  175     성서 강의 2017.06.22 하얀사과 2017-07-01 141
  174     미사강론 2017. 6. 17 하얀사과 2017-06-27 132
  173     미사 강론 2017. 6. 11 하얀사과 2017-06-27 129
  172     성서 강의 2017.06.08 하얀사과 2017-06-27 136
  171     미사 강론 6월 4일 성령 강림 대축일 하얀사과 2017-06-22 123
  170     미사 강론 2017.05.28 오경택.요셉 2017-05-31 130
  169     미사 강론 2017.05.21 오경택.요셉 2017-05-30 136
  168     미사 강론 2017.05.14 오경택.요셉 2017-05-30 130
  167     성서 강의 2017.05.04 Part 2 오경택.요셉 2017-05-29 138
  166     성서 강의 2017.05.04 Part 1 오경택.요셉 2017-05-19 135
  165     미사 강론 2017.04.30 오경택.요셉 2017-05-02 113
12345678910,,,15
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.