Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
주일 강론  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회
  100     12월 20일 대림 제4주일 강론입니다. 2 푸른산 2009-12-21 163
  99     12월6일 대림 제2주일 강론입니다. 1 푸른산 2009-12-06 163
  98     미사 강론 2017.04.16 오경택.요셉 2017-04-20 162
  97     연중 제3주일 -2011년 1월23일- 넝쿨 2011-01-26 162
  96     연중 제9주일 -2011년 3월6일- 넝쿨 2011-03-10 161
  95     연중 제8주일 -2011년 2월27일- 넝쿨 2011-03-01 160
  94     미사 강론 2016.11.13 오경택.요셉 2016-11-15 159
  93     대림 제4주일 -2010년 12월19일- 넝쿨 2010-12-22 159
  92     미사 강론 2016.12.11 오경택.요셉 2016-12-13 158
  91     성서 강의 2016.09.22 Part 2 1 오경택.요셉 2016-10-07 158
  90     성서 강의 2016.09.22 Part 1 1 오경택.요셉 2016-10-07 158
  89     주일 미사 강론 성요셉 2016-09-22 157
  88     주님 수난 성지주일-2011년 4월17일- 넝쿨 2011-04-19 157
  87     성서 강의 2016.09.23 Part 3 오경택.요셉 2016-10-10 156
  86     미사 강론 2017.04.30 오경택.요셉 2017-05-02 155
  85     미사 강론 2017.03.05 오경택.요셉 2017-03-06 154
12345678910,,,15
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.