Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
성 가 대  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회
  225     12/21 미사후 성가와 94 성가대 2014-12-16 210
  224     12/21 성가: 떼제와 화답송 성가대 2014-12-16 221
  223     성탄 화답송: 밤미사 & 낮미사 성가대 2014-12-15 332
  222     사랑이 예 오셨네 파트연습 성가대 2014-12-15 231
  221     성탄대축일 성가 성가대 2014-12-13 239
  220     성탄밤미사 성가 성가대 2014-12-13 261
  219     성탄미사곡 nwc 2 성가대 2014-12-13 215
  218     성탄미사곡 nwc 성가대 2014-12-13 220
  217     미사 시작 전과 미사 후 성가 성가대 2014-11-28 212
  216     수정- 대림1주 화답송 성가대 2014-11-23 212
  215     주께 영광 소프라노 연습2 성가대 2014-11-15 198
  214     주께 영광 소프라노 연습1 성가대 2014-11-15 210
  213     주께 영광 알토 연습2 성가대 2014-11-15 231
  212     주께 영광 알토 연습1 성가대 2014-11-15 193
  211     주께 영광 베이스 연습2 성가대 2014-11-15 182
  210     주께 영광 베이스 연습1 성가대 2014-11-15 186
12345678910,,,21
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.