Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
주일 강론  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
작성자 사무실
작성일 2018-04-08 (일) 16:17
분 류 주일 강론
ㆍ조회: 106      
http://hi.djcatholic.or.kr/cafe/?hawaii.11835.38
“ 사순 제5주일(나해) ”
  0
3500
   
 N      제목    글쓴이 작성일 조회
  228     성 요한 세례자 탄생 대축일 2018.06.24 KCC사무실 2018-06-24 175
  227     연중 제 11주일 (나해) KCC사무실 2018-06-21 136
  226     연중 제 10주일 (나해) KCC사무실 2018-06-11 147
  225     성체 성혈 대축일 (나해) KCC사무실 2018-06-03 162
  224     삼위일체 대축일 (나해) KCC사무실 2018-05-27 158
  223     성령강림 대축일 (나해) KCC사무실 2018-05-20 148
  222     부활 제6주일 (나해) KCC사무실 2018-05-09 152
  221     부활 제5주일 (나해) KCC사무실 2018-04-29 140
  220     부활 제4주일(나해) KCC 사무실 2018-04-27 129
  219     부활 제3주일 (나해) KCC사무실 2018-04-21 128
  218     부활 제2주일 (나해) KCC사무실 2018-04-21 116
  217     부활대축일(나해) 사무실 2018-04-08 129
  216     성지주일(나해) 사무실 2018-04-08 114
  215     사순 제5주일(나해) 사무실 2018-04-08 106
  214     사순 제4주일(나해) 사무실 2018-03-14 153
  213     사순 제3주일(나해) 사무실 2018-03-14 138
12345678910,,,15
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.