Aloha! 천주교 하와이 한인성당
호놀룰루 교구 마노아, 솔렉 공동체
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
       
 
함께 기도하는 곳  
       
 hawaii
하와이한인성당
"Peace be with you"
- Korean Catholic Church of Hawaii -
   
본문내용
봉헌기도
                                             ...

 [2013/06/07 16:28]
반성기도
                                             ...

 [2013/06/07 16:19]
성모 성심께 바치는 봉헌기도
                                             ...

 [2013/05/24 21:46]
성 암브로시오의 사은 찬미가
                                             ...

 [2013/05/14 10:26]
세상을 떠난 부모를 위한 기도
                                             &n...

 [2013/04/28 23:30]
군인을 위한 기도
                                           &n...

 [2013/02/07 22:48]
병자를 위한 기도
                                              &...

 [2013/01/30 20:50]
니케아 콘스탄티노폴리스신경과 사도신경
                         니케아 콘스탄티노폴리스 신경               &n...

 [2012/12/05 00:41]
민족의 화해와 일치를 위한 기도
                                             ...

 [2012/06/01 10:30]
성경을 읽기 전에 드리는 기도
                                            &...

 [2012/05/30 09:22]
저녁 기도
                                            &...

 [2012/04/13 09:22]
아침 기도
                                              &...

 [2012/04/13 09:12]
식사 전.후 기도
                                           &n...

 [2012/03/23 21:47]
성 요셉에게 바치는 기도
                                             &nb...

 [2012/02/29 22:59]
부모를 위한 기도
                                             ...

 [2012/02/11 22:50]
자녀를 위한 기도
                                             ...

 [2012/02/11 22:33]
123456
Copyright ⓒ White Memory All Rights Reserved.